Opis produktu

Wzmacniacze momentu – Standard posiadają wielostopniową epicykliczną przekładnię celem uzyskania szerokiego zakresu momentów wyjściowych i przełożeń odpowiednich dla wielu zastosowań. Gwarantowana odchyłka rzeczywistego przełożenia momentu lepsza niż +/- 4%. Moment wyjściowy do 47500 Nm. Duże przełożenie pozwala na stosowanie małego klucza dynamometrycznego.

Wzmacniacze te mogą być stosowane w mało dostępnych miejscach. Wszystkie typy o przełożeniu powyżej 25:1 są dostępne z mechanizmem zapadkowym niwelującym efekt ”odbicia” (tzw. AWUR – Antiwind Up Ratchet). Mechanizm AWUR ustala powielacz względem śruby w chwili rozpoczęcia zadawania momentu. Wówczas może on pracować również w pozycji odwrotnej i utrzymywać swój ciężar.

Dane techniczne nie zostały uzupełnione