Opis produktu

Hydrauliczne piły taśmowe typu MCHH-180 i MCHH-195 znajdują zastosowanie w cięciu różnego rodzaju elementów infrastruktury górniczej wykonanych ze stali zwykłej i stopowej, metali nieżelaznych, gumy i tworzyw sztucznych, takich jak szyny, rury, profile, liny szybowe, przewody hydrauliczne, kable, obudowa chodnikowa czy łańcuchy przenośników zgrzebłowych. Korpus piły MCHH wykonany jest z blachy stalowej o grubości 2 mm ze specjalnym wzmocnieniami, w całości ocynkowany i pokryty farbą.

Sterowanie piłą realizowane jest za pomocą zaworu typu SHC umieszczonego w tylnej części obudowy urządzenia. Do zasilania pił wykorzystywane są olej lub emulsja o ciśnieniu do 30 MPa i natężeniu przepływu 10-12 l/min. Piły zostały wykonane z materiałów nieiskrzących, dzięki czemu mogą być bezpiecznie stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, takich jak rafinerie, zakłady chemiczne czy ładownie okrętów.

Dane techniczne nie zostały uzupełnione