Opis produktu

Budowa – Zastosowanie:

Hydrauliczna piła taśmowa składa się z silnika emulsyjnego, przekładni, kół prowadzących i obudowy z uchwytem. Piła może być zasilana olejem lub emulsją o ciśnieniu do 30 MPa i natężeniu przepływu 10-12 l/min. Sterowanie pracą piły realizowane jest zaworem typu SHC znajdującym się w uchwycie. Przy zasilaniu piły z układu o parametrach wyższych niż podane należy obniżyć ciśnienie i wydatek medium stosując zawory redukcyjne.

Hydrauliczne piły taśmowe służą do cięcia obudowy chodnikowej, łańcuchów przenośników zgrzebłowych, szyn, rur, profili, lin szybowych, przewodów hydraulicznych, kabli. Dzięki specjalnie skonstruowanym zębom taśmy i wysokiej jakości materiałów, piłami tymi można ciąć materiały takie jak:
– stale zwykłe/stopowe 14/24 zębów/1”
– metale nieżelazne14/ zębów/1”
– gumy i tworzywa sztuczne 14/ zębów/1”
Wszystkie elementy zewnętrzne piły w wersji specjalnej wykonane są z materiałów nieiskrzących, co daje możliwość stosowania jej, wraz z osprzętem, w polach metanowych kopalń oraz pomieszczeniach zagrożonych wybuchem: rafinerii, zakładów chemicznych, ładowni okrętów itp.

Dane techniczne nie zostały uzupełnione