Opis produktu

Zakrętaki te mogą być zasilane emulsją olejowo-wodną z układów hydraulicznych zmechanizowanych obudów ścianowych, w dowolnym miejscu w ścianie oraz wzdłuż magistrali zasilającej.

Zastosowanie:

  • zakręcanie i odkręcanie zamków obudowy chodnikowej na skrzyżowaniach ścian z chodnikami;
  • obsługa wszystkich połączeń śrubowych napędów i tras przenośników ścianowych i podścianowych, w szczególności zakręcanie i odkręcanie zgrzebeł przenośnika
  • roboty torowe w rejonie ściany;
  • demontaż urządzeń po wybraniu węgla w ścianie;
  • likwidacja chodników przyścianowych;
  • roboty remontowe w ścianie (np. wymiana łańcucha zgrzebłowego, nadstawek i elementów napędów przenośnika);
  • demontaż rurociągów wodnych i podsadzkowych; demontaż kolejek transportowych.
Dane techniczne nie zostały uzupełnione