Opis produktu

Klucze serii MCH mogą być zasilane emulsją olejowo-wodną (min. 0,3%) z układów hydraulicznych zmechanizowanych obudów ścianowych, w dowolnym miejscu w ścianie oraz wzdłuż magistrali zasilającej lub olejem z agregatów hydraulicznych maszyn górniczych np. kombajnów chodnikowych. Klucze serii MCH osiągają pełny moment obrotowy przy ciśnieniu medium w zakresie od 10-30 MPa.

Budowa – zastosowanie:

Klucze serii MCH przeznaczone są do pracy w bardzo ciężkich warunkach górniczych pod ziemią. Obudowę kluczy stanowi sztywna, zwarta konstrukcja z pistoletowym uchwytem. Klucz ten dzięki mechanizmowi udaru o bardzo skutecznym działaniu charakteryzuje się dużą wydajnością.
Wyposażenie obejmuje zawór redukcyjny dający możliwość zasilania z kopalnianej instalacji emulsyjnej.
UWAGA: w celu uzyskania optymalnej wydajności, długość węża zasilającego powinna być jak najmniejsza.
1. zakręcanie i odkręcanie zamków obudowy chodnikowej
2. obsługa wszystkich połączeń śrubowych napędów i tras przenośników ścianowych i podścianowych
3. zakręcanie i odkręcanie zgrzebeł łańcucha;
4. roboty torowe w rejonie ściany;
5. demontaż urządzeń po wybraniu węgla w ścianie;
6. likwidacja chodników przyścianowych;
7. roboty remontowe w ścianie (np. wymiana łańcucha zgrzebłowego, zastawek i elementów napędów przenośnika);
8. demontaż rurociągów wodnych i podsadzkowych; demontaż kolejek transportowych.
Model MCH-1800 wyposażony jest dodatkowo w pokrętło regulacji momentu obrotowego umożliwiające regulację momentu w zakresie od 0-1800Nm.

Dane techniczne nie zostały uzupełnione