Opis produktu

Hydrauliczne przecinaki rur typu S-70 umożliwiają przecinanie rur stalowych o średnicy do 150 mm. Dzięki uniwersalnej konstrukcji można za ich pomocą przecinać także liny szybowe i wyrównawcze ogumowane o przekroju prostokątnym, pręty, płaskowniki i inne elementy konstrukcji stalowych. Dzięki wykonaniu z materiałów nieiskrzących urządzenia mogą być bezpiecznie stosowane wraz z osprzętem w strefach zagrożonych wybuchem.

W roli zasilania hydraulicznych przecinaków rur typu S-70 mogą być wykorzystane pompy hydrauliczne o ciśnieniu znamionowym 70 MPa: pompy ręczne i pneumatyczne, przetworniki emulsja-olej oraz agregaty zasilające obudowę zmechanizowaną. Urządzenia dostarczane są do Klienta wraz z zestawem noży ułatwiających cięcie lin okrągłych i płaskich oraz rur.

Dane techniczne nie zostały uzupełnione