cylindry hydrauliczne ndac 300x149 - Zastosowanie cylindrów hydraulicznychCylindry hydrauliczne, znane również jako siłowniki, pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu wielu maszyn budowlanych i przemysłowych, do których zaliczyć można między innymi koparki, walcarki, a nawet windy osobowe i towarowe. Cylinder hydrauliczny jest rodzajem urządzenia, które zmienia energię cieczy w energię mechaniczną. Należy pamiętać, że silnik mechaniczny nie jest tym samym, co silnik pneumatyczny, w którym czynnikiem roboczym jest gaz, głównie powietrze. Jednakże zarówno silniki hydrauliczne, jak i pneumatyczne mogą być jedno- i dwustopniowego działania. Najważniejszymi elementami siłownika hydraulicznego są: korpus cylindryczny, wewnątrz którego może się poruszać tłok, oraz nurnik lub membrana. Posuwisty ruch tych elementów powoduje wtłaczanie cieczy do cylindra.

Cylindry hydrauliczne – jak to działa

W automatyce przemysłowej jest wiele grup urządzeń wykorzystywanych jako napęd. Wśród nich znajdziemy właśnie cylindry czy też siłowniki hydrauliczne. Budowa cylindrów hydraulicznych jest stosunkowo prosta. Standardowy siłownik hydrauliczny składa się z korpusu w kształcie cylindra, pokrywy czołowej i tylnej, nazywanych też dławicą i stopką, tłoka i tłoczyska z uszczelnieniami oraz elementów prowadzących. Zasada pracy, na jakiej opierają się te rodzaje siłowników, sprowadza się do zmiany energii ciśnienia skumulowanej w cieczy roboczej w energię mechaniczną. Dzięki temu możliwy jest posuwisto-zwrotny ruch tłoka siłownika. Jako ciecz roboczą najczęściej wykorzystuje się olej o odpowiedniej gęstości.

Praktyczne zastosowanie cylindrów hydraulicznych

Cechą, wyróżniającą siłowniki hydrauliczne spośród innych, jest duża  moc, dlatego zazwyczaj wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie oczekuje się działania z wyjątkową siłą. Przeznaczeniem tych urządzeń jest praca ciągła w warunkach przemysłowych, przy wartości ciśnienia nominalnego do 210 barów. Wykorzystuje się je również np. w prasach hydraulicznych czy walcarkach hutniczych przy ciśnieniu do 350 barów.

...