Fotolia 78271880 Subscription Monthly M 300x200 - Manometry – pomiar ciśnienia

Jednym z podstawowych parametrów, które określają termodynamiczny stan ciała jest ciśnienie. Jego pomiar jest składowym prawie wszystkich pomiarów występujących w praktyce inżynierskiej. Przyrządem, którym mierzy się ciśnienie jest manometr. Ze względu na ciśnienie odniesienia i wskazywane ciśnienie, przyrządy do jego pomiaru dzieli się na absolutne – wskazujące ciśnienie absolutne, czyli w odniesieniu do próżni, różnicowe – wskazujące różnicę ciśnień, manometry – wskazują ciśnienie względem ciśnienia otoczenia, wakuometry – pokazują ciśnienie względne, ale mniejsze od ciśnienia otoczenia, manowakuometry wskazują ciśnienie względne większe oraz mniejsze od ciśnienia otoczenia. Manometry dzieli się na hydrostatyczne, sprężynowe, dzwonowe, elektryczne, tłokowe i puszki manometryczne.

Jakich manometrów używa się dziś? Jak wyglądają manometry?

W praktyce coraz częściej korzysta się z manometrów elektronicznych. Ich budowa zazwyczaj bazuje na prostych konstrukcjach analogowych przyrządów, ale ponadto posiada odpowiednie czujniki, procesor i wyświetlacz. Manometry elektroniczne są, jak wszystkie urządzenia tego typu mniej  precyzyjne niż analogowe, pozwalają jednak na wprowadzanie korekt w czasie rzeczywistym. Dzięki temu są bardziej praktyczne. Najprostszą możliwą konstrukcją jest manometr cieczowy, zwany U-rurką. Jest to rurka o dwóch otwartych końcach, wyskalowanych ramionach i wypełniona częściowo cieczą. Ten typ sprawdza się świetnie do pomiaru ciśnienia gazu. Manometry sprężynowe to konstrukcja z jednej strony zamknięta, w której odczyt ciśnienia dokonywany jest poprzez zmiany energii potencjalnej sprężystości wywołane zmianami ciśnienia. Bardziej skomplikowane są puszki membranowe. Zazwyczaj wykorzystywane są do pomiaru niewielkich zmian, albo do pracy w układach, w których zmiany są znaczne.

Konstrukcja a funkcja

Odmienna konstrukcja sprawia, że każdy manometr działa nieco inaczej. Jednakże w każdym z nich pomiarowi podlega siła albo przesunięcie nią spowodowane. Oznacza to, że żaden z nich nie mierzy bezpośrednio ciśnienia. W związku z tym manometrów nie stosuje się zupełnie dowolnie – do poszczególnych zastosowań używa się nieco innych typów tych urządzeń pomiarowych.

...