manometr 300x200 - Manometry: specyfika i zastosowanie

Manometr to urządzenie służące do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów w różnych gałęziach przemysłu. Mierniki te spełniają istotną funkcję wśród przyrządów stosowanych w technice pomiarowej. Szerokie i różnorodne zastosowanie sprawia, że obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów manometrów, różniących się od siebie nie tylko budową, ale i przeznaczeniem, dokładnością pomiarów, rozpiętością mierzonych ciśnień itd.

Zastosowanie manometrów

Mianem manometrów określamy wszystkie urządzenia, które wykorzystywane są do mierzenia ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie oraz ciśnienie odniesienia możemy wśród tych przyrządów wyróżnić wakuometry, manowakuometry, różnicowe, absolutne (bezwzględne) oraz względne (manometry). Ich podstawowym zadaniem jest wskazanie różnicy między wewnętrznym ciśnieniem badanego układu a ciśnieniem otoczenia poza nim (czyli ciśnieniem atmosferycznym). Manometr określa wartość, o jaką ciśnienie mierzone jest wyższe lub niższe od ciśnienia atmosferycznego.

Urządzenia do pomiarów ciśnienia są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w hydraulice, kanalizacji, ciepłownictwie, energetyce cieplnej, gazownictwie, wodociągach, rolnictwie, przemyśle spożywczym itd.

Typy manometrów i ich specyfika

  • Manometry standardowe – są to przyrządy z rurką Bourdona, wykorzystywane do pomiarów ciśnienia cieczy i gazów, które nie reagują z materiałem układu pomiarowego. Wśród nich wyróżniamy m.in. manometr do klimatyzacji, manometr do ogumienia, manometr do azotu, manometr do wody itd.

  • Manometry puszkowe – służą do pomiarów niskich ciśnień w zakresie -600 mbar do +600 mbar. Wykorzystywane są do mediów gazowych suchych. Stosowane są m.in. w technologiach medycznych, instalacjach niskociśnieniowych, technologiach próżniowych itd.

  • Manometry z separatorem membranowym – stosowane są w przypadku układów, w których medium jest gęste, zalepiające, gorące, zanieczyszczone itd. Znajdują zastosowanie również w układach, gdzie wymagana jest szczególna sterylność instalacji. Rolą separatora membranowego jest ochrona układu pomiarowego przed wpływem mierzonego medium. Tego rodzaju przyrządy znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej, farmaceutycznej, biochemicznej.

  • Manometry kwasoodporne – przeznaczone są do pomiaru ciśnienia mediów agresywnych ciekłych i gazowych. Stosowane są przede wszystkim w branży chemicznej, morskiej, petrochemicznej itd.

...