cylinder 300x200 - Kryteria wyboru cylindrów hydraulicznych

Jak to jest możliwe, że malutkie przedmioty wykorzystywanie w przemyśle mogą przenosić ogromne obciążenia? Umożliwiają to cylindry hydrauliczne, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. w przemyśle, budownictwie oraz motoryzacji. Przyjrzyjmy się ich specyfikacji oraz kryteriom wyboru. Pomoże to dobrać produkt do konkretnych wymagań, które zostaną podstawione przed cylindrem. 

Specyfika cylindrów hydraulicznych

Cylindry używane w mechanice to osłony stosowane przy poruszających się elementach roboczych. Pełnią funkcję obudowy ochronnej i umożliwiają zachowanie prawidłowej temperatury i ciśnienia. Znajdziemy je w pompach, siłownikach hydraulicznych, silnikach i sprężarkach tłokowych. Cylindry hydrauliczne zwane są również siłownikami hydraulicznymi.

Cylindry hydrauliczne są jednym z elementów wyjściowych układu hydraulicznego i odpowiadają za odbieranie energii. Następnie duże ciśnienie cieczy roboczej sprawia, że energia przechodzi do napierania na poruszany w cylindrze element. Najczęściej spotykanymi siłownikami są siłowniki nurnikowe i tłokowe. Można je również podzielić ze względu na liczbę ruchów: siłowniki dwustronne charakteryzują się tym, że ruch roboczy i powrotny zachodzi dzięki działaniu cieczy, natomiast w przypadku siłowników jednostronnych ruch powrotny zachodzi dzięki obciążeniu zewnętrznemu.

Różnorodność cylindrów hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne jako przedmioty znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach, dzięki możliwości do poruszania ciężkich przedmiotów, dzielą się na wiele różnych rodzajów. Wybór cylindra powinien być podyktowany specyfikacją zadania i miejsca, w którym mają zostać zastosowane. Jedną z dostępnych możliwości są siłowniki dwustronnego działania wyposażone w dwustronne tłoczysko. Można spotkać także wersje z wieloma tłokami, czyli tzw. siłownikami wielotłokowymi. Szerokie zastosowanie znajdują również siłowniki teleskopowe, które posiadają dodatkowy cylinder montowany na tłoczysku. Siłowniki nurnikowe to z kolei opcja z nieruchomym tłoczyskiem i z przesuwanym cylindrem.

...