klucze dynamomet norbar 288x141 - Gdzie wykorzystuje się klucze dynamometryczneKlucze dynamoneteryczne pozwalają na dokręcanie śrub bądź nakrętek z określoną siłą, zwaną momentem. Działanie kluczy oparte jest na prawach fizyki związanej z własnością ciał sprężystych, które pod wpływem siły odkształcają się w przewidywalny, wprost proporcjonalny sposób. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu momentu klucza, możliwe jest prawidłowe  naciągnięcie sprężymy, co pozwala z kolei na dokręcenie połączenia z zamierzoną siłą. To sytuacja analogiczna jak w przypadku klasycznego siłomierza. Klucze dynamometryczne wyposażone są w specjalną zakładkę, przeskakującą w chwili, kiedy udało się osiągnąć zakładaną siłę dokręcenia nakrętki czy też śruby.

Klucz niezbędny, klucz przydatny

Klucz dynamometryczny przydaje się w miejscach, gdzie śruby lub skręcane elementy są bardzo delikatne i wąska jest granica pomiędzy skręcaniem elementów z wystarczającą, bezpieczną siłą, a uszkodzeniem części. Zatem klucz niezbędny jest wszędzie tam, gdzie nakrętki są wykonane z tworzywa lub łączone elementy wykonane są z cienkiego aluminium lub plastiku, np. bagażniki dachowe. Klucz dynamometryczny jest także przydatny w warsztatach wulkanizacyjnych. Klucza elektrycznego czy pneumatycznego powinno się tam używać tylko do wstępnego dokręcenia śrub koła. Następnie każdą śrubę należy „dociągnąć” kluczem dynamometrycznym. Dzięki temu w razie usterki opony na drodze koło można odkręcić zwykłym kluczem, który posiadamy na wyposażeniu auta.

Jak stosować klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny posiada wbudowany wskaźnik, za pomocą którego można określić siłę, z jaką musimy naciskać na śrubę. Po założeniu klucza na śrubę musimy powoli i spokojnie ją dokręcać. W momencie, kiedy uzyska ona odpowiedni poziom dokręcenia, usłyszymy charakterystyczne „kliknięcie”. Informuje ono o tym, że powinniśmy zakończyć dokręcanie. W starszych modelach musimy obserwować strzałkę, która wskazuje odpowiednie ustawienie śruby. Należy pamiętać, że klucza dynamometrycznego nigdy nie należy wykorzystywać do odkręcania zapieczonych śrub, ponieważ może prowadzić to do jego rozkalibrowania.

...