Nie jest żadną tajemnicą, że aby prowadzone w zakładzie przemysłowym prace mogły być realizowane w możliwie najbardziej bezpieczny oraz wydajny sposób, konieczne jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń i sprzętów. Ich przykładem są chociażby hydrauliczne przecinaki do nakrętek. To bardzo wytrzymałe narzędzia, które dzięki wykorzystaniu mechanizmu hydraulicznego poradzą sobie nawet z tymi najtrudniejszymi realizacjami.

Hydrauliczne przecinaki – czym właściwie są?

Hydrauliczne przecinaki to nowoczesne urządzenia, które swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w warsztatach oraz profesjonalnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Narzędzie zbudowane jest z kątowej głowicy tnącej wyposażonej w bardzo wytrzymałe ostrze. Po podłączeniu narzędzia do zasilania hydraulicznego – zwykle jest to połączona wężem ręczna pompa hydrauliczna – stopniowo wzrastające ciśnienie hydrauliczne powoduje wbijanie się ostrza w nakrętkę. Ostatecznie dochodzi do jej całkowitego przecięcia.

Bardzo dużą zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że sprzęt działa całkowicie bez użycia siły przez operatora.

Gdzie są wykorzystywane hydrauliczne przecinaki?

Przecinaki hydrauliczne znajdują swoje zastosowanie w bardzo wielu miejscach. Ich zadaniem jest pozbycie się mocno zapieczonych, zardzewiałych lub już wyrobionych śrub. Z tego powodu główne obszary ich stosowania to: rozbieranie konstrukcji stalowych, wykręcanie zardzewiałych śrub ze starych samochodów czy też demontaż ogrodzenia na posesji. W tych i wielu innych sytuacjach przecinaki hydrauliczne mogą okazać się wręcz niezbędnym narzędziem.

Przecinaki hydrauliczne są powszechnie stosowane między innymi w kolejnictwie, budownictwie oraz górnictwie. Narzędzia są dostępne w wielu wariantach i konfiguracjach, co powoduje, że każda z osób może wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Przecinaki hydrauliczne stosuje się w środowisku narażonym na wpływ niebezpiecznych czynników, takich jak substancje łatwopalne. Użycie konwencjonalnych narzędzi mogłoby wywołać podwyższenie temperatury lub pojawienie się iskier, co stanowiłoby duże zagrożenie. Hydrauliczne przecinaki do nakrętek są w takim przypadku rozwiązaniem bardziej bezpiecznym.

Nakrętki są często zapieczone, skorodowane i tym samym trudne do usunięcia. Zwykle nie wystarcza zastosowanie standardowych narzędzi do odkręcania nawet działających z wysokim poziomem momentu. Zastosowanie palników do cięcia lub młotków z ostrzami może natomiast prowadzić do uszkodzenia elementów połączenia oraz wiązać się z potencjalnym zagrożeniem wypadkiem. Przecinanie nakrętek za pomocą hydraulicznych przecinaków nakrętek to najbezpieczniejsza metoda. Samo przecinanie jest szybkie i bezpieczne. Możemy zastosować również modele przecinaków z podwójnymi ostrzami. Wtedy nakrętki przecinane są z obu stron co zwiększa skuteczność operacji przecinania.

...