Piły taśmowe z napędem pneumatycznym typu MCHP-180 i MCHP-195

Opis nie został uzupełniony