Piły taśmowe z napędem hydraulicznym typu MCHH-180 i MCHH-195

Opis nie został uzupełniony