W ofercie firmy Mechanizacja znajdą Państwo hydrauliczne przecinaki rur produkcji własnej, sygnowane marką Mechanizacja. Konstrukcja przecinaków pozwala na przecinanie rur stalowych o średnicy do 150 mm. Urządzenia mogą być zasilanie przez pompy hydrauliczne zapewniające ciśnienie do 70 MPa. Dzięki elementom zewnętrznym wyprodukowanym z materiałów nieiskrzących hydrauliczne przecinaki rur mogą być stosowane wraz z osprzętem w wyrobiskach zakładów górniczych w strefie zagrożonej wybuchem.