Manometr

Ciśnienie jest jednym z tych parametrów, który powinien być kontrolowany systematycznie, nie tylko w każdej instalacji przemysłowej, ale i tej domowej. Możliwe jest to dzięki wykorzystywaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej. Jednym z podstawowych urządzeń stworzonych właśnie w tym celu jest manometr. Manometr jest z powodzeniem wykorzystywany w ciepłownictwie, gazownictwie, hydraulice czy też w wodociągach. Urządzenie to pozwala mierzyć zarówno ciśnienie względne, bezwzględne, jak i różnicowe. Mówiąc o manometrach, mamy zazwyczaj na myśli analogowe wskaźniki ciśnienia wyposażone we wskazówkę i skalę ciśnieniową, choć istnieją także manometry cyfrowe. Ze względu na budowę i sposób pomiaru ciśnienia rozróżniamy: manometry hydrostatyczne, tłokowe, sprężyste, pływakowe i dzwonkowe, elektryczne oraz parametryczne. Warto poznać chociaż pobieżnie ich charakterystykę.

Manometr cieczowy i tłokowy

Za pomocą manometra cieczowego U-rurkowego można mierzyć nadciśnienie, podciśnienie oraz różnicę ciśnień. Jest to najprostszy typ manometru, służący do pomiarów technicznych. Najważniejszą jego częścią jest rurka szklana w kształcie litery U, deska mocująca oraz podziałka milimetrowa. Innym, najczęściej obecnie stosowanym urządzeniem jest manometr sprężysty z rurką Bourdona. Do pomiaru ciśnienia wykorzystana jest tu zwinięta rurka o spłaszczonym przekroju. Rurka wykonana jest ze sprężystego materiału: stali, brązu lub stali specjalnych.  Jeden koniec rurki jest zamknięty, natomiast drugi zamocowany w króćcu zakończonym złączką z gwintem.  Wzrost ciśnienia medium w rurce, powoduje mechaniczne odkształcenie, które przeniesione przez system przekładni na wskazówkę zegara pokazuje wartość ciśnienia. Inaczej działają manometry tłokowe. W tym przypadku ciśnienie równoważone jest zewnętrznymi siłami działającymi na tłok. Manometry tłokowe budowane są w dwóch podstawowych odmianach: jako manometry techniczne i jako manometry obciążnikowo- tłokowe.

Manometry pływakowe i dzwonowe

Manometry pływakowe i dzwonowe składają się natomiast z obudowy, która wypełniona jest cieczą oraz z pływającego dzwonu zanurzeniowego. To właśnie pod ów dzwon zostaje doprowadzony impuls mierzonego ciśnienia. Przyrząd ten służy głównie do pomiaru małych wartości ciśnienia oraz jako czujnik rejestratorów. Na podobnych zasadach działa manometr pływakowy.