klucz dynamometrycznyKlucze dynamoneteryczne pozwalają na dokręcanie śrub bądź nakrętek z określoną siłą, zwaną momentem. Działanie kluczy oparte jest na prawach fizyki związanej z własnością ciał sprężystych, które pod wpływem siły odkształcają się w przewidywalny, wprost proporcjonalny sposób. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu momentu klucza, możliwe jest prawidłowe  naciągnięcie sprężymy, co pozwala z kolei na dokręcenie połączenia z zamierzoną siłą. To sytuacja analogiczna jak w przypadku klasycznego siłomierza. Klucze dynamometryczne wyposażone są w specjalną zakładkę, przeskakującą w chwili, kiedy udało się osiągnąć zakładaną siłę dokręcenia nakrętki czy też śruby.

Klucz niezbędny, klucz przydatny

Klucz dynamometryczny przydaje się w miejscach, gdzie śruby lub skręcane elementy są bardzo delikatne i wąska jest granica pomiędzy skręcaniem elementów z wystarczającą, bezpieczną siłą, a uszkodzeniem części. Zatem klucz niezbędny jest wszędzie tam, gdzie nakrętki są wykonane z tworzywa lub łączone elementy wykonane są z cienkiego aluminium lub plastiku, np. bagażniki dachowe. Klucz dynamometryczny jest także przydatny w warsztatach wulkanizacyjnych. Klucza elektrycznego czy pneumatycznego powinno się tam używać tylko do wstępnego dokręcenia śrub koła. Następnie każdą śrubę należy „dociągnąć” kluczem dynamometrycznym. Dzięki temu w razie usterki opony na drodze koło można odkręcić zwykłym kluczem, który posiadamy na wyposażeniu auta.

Jak stosować klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny posiada wbudowany wskaźnik, za pomocą którego można określić siłę, z jaką musimy naciskać na śrubę. Po założeniu klucza na śrubę musimy powoli i spokojnie ją dokręcać. W momencie, kiedy uzyska ona odpowiedni poziom dokręcenia, usłyszymy charakterystyczne „kliknięcie”. Informuje ono o tym, że powinniśmy zakończyć dokręcanie. W starszych modelach musimy obserwować strzałkę, która wskazuje odpowiednie ustawienie śruby. Należy pamiętać, że klucza dynamometrycznego nigdy nie należy wykorzystywać do odkręcania zapieczonych śrub, ponieważ może prowadzić to do jego rozkalibrowania.